Tarieven

Wie een dubbeltje wil besparen, zal nooit een kwartje verdienen.

Het eerste kennismakingsgesprek is gratis. We moeten immers eerst weten of we wat voor elkaar kunnen betekenen. Op basis van dit kennismakingsgesprek en de van u ontvangen gegevens, verstrek ik u een adviesvoorstel. Dit voorstel is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

Basis uurtarief tot 10 uur EUR 220 per uur
Bij adviesopdracht > 10 uur EUR 198 per uur (10% korting op basistarief)
Bij adviesopdracht > 20 uur EUR 187 per uur (15% korting op basistarief)
Bij adviesopdracht > 50 uur EUR 176 per uur (20% korting op basistarief)

Deze tarieven zijn exclusief BTW, gelden voor 2017 en worden jaarlijks geïndexeerd.

Als de reistijd per reis meer dan een half uur bedraagt, wordt deze in rekening gebracht tegen 50% van het met de adviesopdracht gemoeide uurtarief.

 

100+-arrangement

Voor grote opdrachten en opdrachtgevers bied ik de mogelijkheid te opteren voor een speciaal tarief van EUR 165 per uur (tarief 2017, exclusief BTW, wordt jaarlijks geïndexeerd). Dit tarief komt neer op een korting van 25% op het basistarief.

Het 100+-arrangement is uitsluitend van toepassing:

  • als de opdrachtgever zich ertoe verplicht op jaarbasis 100 uur of meer af te nemen
  • als per eerste van elk kalenderkwartaal vooruitbetaling plaatsvindt voor 25 adviesuren en deze adviesuren in het betreffende kwartaal worden afgenomen
  • er vindt geen restitutie plaats over de in een kalenderkwartaal niet gebruikte adviesuren, tenzij daarover ten minste 1 maand voor afloop van het betreffende kwartaal nadere afspraken zijn gemaakt
  • als in een kwartaal meer dan 25 adviesuren zijn afgenomen worden de meerdere uren aan het einde van het kwartaal tegen het speciale tarief van EUR 165 per uur in rekening gebracht
  • het arrangement is uitsluitend per kwartaal vooraf opzegbaar. De opzegtermijn bedraagt 1 maand. Na opzegging vindt doorbelasting van adviesuren plaats op basis van de hiervoor genoemde staffel. De adviesuren die zijn gemaakt onder het 100+-arrangement tellen daarbij niet mee voor de bepaling van het aantal adviesuren en het bijbehorende uurtarief
  • Het arrangement kan elke dag van het kwartaal ingaan. In die situatie wordt het aantal af te nemen adviesuren en de vooruit te betalen nota naar evenredigheid van de resterende duur van het kwartaal berekend. Na opzegging van het 100+-arrangement kan een nieuw arrangement uitsluitend ingaan per de eerste van een nieuw kalenderkwartaal