Inzicht in Pensioen 2015

Knop pensioenscan

Wat kunnen werkgevers nu nog doen om hun pensioenregeling aan te passen zodat deze per 2015 voldoet aan de fiscale eisen?

Nederland beleeft de grootste pensioentransformatie in 50 jaar. Daarom moest in 2014 voor elke regeling worden bekeken of hij moet worden aangepast. De werkgever krijgt hiermee Inzicht in zijn pensioenregeling en de noodzakelijke aanpassingen.

 

De risico’s van uitstel van de wijzigingen binnen de pensioenregeling zijn:

  • 90% van de pensioenregelingen moet dit jaar aangepast worden; dit veroorzaakt veel werk bij uitvoerders en adviseurs. Massaal te laat starten betekent minder zorgvuldigheid bij de wijziging. Daar heeft u als werkgever last van;
  • Verzekeraars gaan aanpassingsvoorstellen sturen (sommige verzekeraars zijn er al mee bezig) om er voor te zorgen dat de pensioenregeling voldoet aan de fiscale regels. Verzekeraars zorgen er voor dat hun eigen ‘probleem’ in ieder geval wordt opgelost, maar dat betekent niet dat dat ook een passende oplossing is voor de werkgever. U krijgt als werkgever dan iets wat niet bij u past;
  • De werkgever heeft zelf niet voldoende pensioeninzicht om te weten wat voor hem een passende pensioenregeling is. Als hij te laat begint, dan heeft hij te weinig tijd om alternatieven te overwegen;
  • De totale pensioenpremie gaat omlaag, dus de werkgever tekent ‘bij het kruisje van de verzekeraar’. Hij heeft geen uitzicht op alternatieven die een betere regeling tegen lagere kosten kunnen opleveren;
  • Werknemers gaan er in arbeidsvoorwaarden op achteruit zonder dat in de gaten te hebben en dat betekent achteraf discussies.
  • De pensioengevolgen voor werknemers met een salaris boven € 100.000 kunnen heel groot zijn: een nabestaandenpensioen dat 30 tot 40% lager is dan in 2014. Om die risico’s te voorkomen, moet die werknemer zelf maatregelen nemen. Daarvoor heeft hij wel tijd nodig.

 

Wat moet u wanneer doen?

De aanpassing van uw pensioenregeling moet zorgvuldig gebeuren, in overleg met u. Ook na deze aanpassing moet uw pensioenregeling passen binnen uw bedrijf en uw arbeidsvoorwaardenbeleid. Maar de eerste stap is uw pensioenregeling te onderzoeken óf die wel moet worden aangepast. Dat doe ik voor u, de kosten daarvoor neem ík voor mijn rekening. Als u mij uw pensioenreglement en uw uitvoeringsovereenkomst toestuurt (als bijlage bij een e-mail naar pi@poulgelderloos.nl), dan krijgt u van mij een kort en bondig overzicht van de belangrijkste knelpunten in uw regeling.

Daarna praten we verder of en hoe uw pensioenregeling wordt aangepast en wie dat gaat doen.

 

En als u nu toch niet op tijd uw regeling hebt aangepast?

Als u niet voor 1 januari 2015 uw regeling hebt aangepast, is de kans groot dat die niet voldoet aan de fiscale eisen die in 2015 gelden. Dan moeten we op zeer korte termijn bekijken of er nog een noodverband kan worden gelegd. Zo’n noodverband is niet de definitieve oplossing, maar moet voldoende zijn om geen fiscale schade op te lopen. Daarna nemen we de tijd om uw pensioenregeling alsnog op een zorgvuldige manier aan te passen en vorm te geven, in overleg met u en uw werknemers.

 

Meer weten?

Ik kan mij goed voorstellen dat u meer wilt weten. Op mijn internetsite en die van mijn samenwerkingspartners vindt u de volgende informatie:

 

Of gelijk bellen voor een afspraak? Dat kan.

U kunt mij natuurlijk ook gelijk bellen voor een afspraak. Hieronder vindt u mijn telefoonnummer. Mocht ik in gesprek zijn, wilt u dan een voicemailbericht achterlaten? Dan bel ik u zo snel mogelijk terug.

Als u dat plezieriger vindt, kunt u hieronder ook een kort bericht aan mij kwijt. Ook daarop reageer ik snel. Dat ben ik zo gewend en mijn klanten ook.