Collectief Pensioen

Inzicht in de pensioenregeling van uw bedrijf en de gevolgen daarvan voor het bedrijf zijn essentieel om die goede pensioenregeling (financieel) beheersbaar te houden.

Pensioen is geen core-business van de meeste bedrijven. Een werkgever wil daarom weten:

 • Wat voor de werknemers van zijn bedrijf een goede pensioenregeling is
 • Hoe hij voorkomt dat die regeling hem te veel kost
 • Hoe die pensioenregeling administratief gemakkelijk is uit te voeren en hij het overzicht behoudt

PensioenInzicht voor werkgevers

 • over de introductie van een pensioenregeling voor hun bedrijf
 • over een wijziging van de pensioenregeling bij het einde van hun pensioencontract
 • over de aanpassing van de pensioenregeling als wettelijke wijzigingen worden opgelegd

Wat kan Poul Gelderloos PensioenInzicht voor u doen?

 • Ontwerpen of wijzigen van uw pensioenregeling
 • Vergelijken en selecteren van de pensioenuitvoerder
 • Onderhandelen over voorwaarden, contract en prijs
 • Contractsverlenging en oversluiting incl. collectieve waardeoverdracht
 • Strategisch pensioenadvies
 • Advies en correspondentie over (vrijstelling van) aansluiting bij een pensioenfonds
 • Communicatie met deelnemers
 • Beheer en administratie van de pensioenregeling
 • Opleiding en training

Welke weg gaan we met elkaar?

 • Een doelgerichte probleem inventarisatie: niet alleen de aanleiding en de oorzaak maar ook uw lange termijn visie. Alleen met die ingrediënten komen we tot een oplossing die werkt.
 • U ziet en begrijpt de opties en kunt keuzes maken waarvan u de gevolgen doorziet.
 • Een oplossing is praktisch en gericht op de kern. Dat houdt uw kosten zo laag mogelijk.
 • Administratief simpel, eenvoudig toepasbaar. Dat maakt de afwikkeling gemakkelijk en houdt uw uitvoeringskosten laag.
 • Een inzichtelijk stappenplan en heldere voortgangsrapportages. U houdt het overzicht en het inzicht.
 • Samen: werkgever, werknemers en adviseur. Voor de gewenste en een werkbare oplossing.
 • Heldere communicatie.

Meer is mogelijk

Ik houd dingen graag overzichtelijk en simpel, ook deze website. Als u wilt weten of ik u ook met uw specifieke vraagstelling kan helpen, kunt u het best gewoon even bellen of mailen.

Download PDF