Assurantiekantoren en –adviseurs

PensioenInzicht Assurantiekantoren: als u als assurantiekantoor of -adviseur
 • zoekt naar een oplossing van fiscale en juridische knelpunten in de pensioenregeling van uw klanten
 • zelf onvoldoende gekwalificeerde adviseurs in dienst heeft om de wijzigingen van deze jaren in het grote aantal pensioencontracten te kunnen begeleiden

Dan kan Poul Gelderloos PensioenInzicht u van dienst zijn

Voor Collectief Pensioen

 • Ontwerpen of wijzigen van de pensioenregeling van uw klant
 • Vergelijken en selecteren van de pensioenuitvoerder
 • Onderhandelen over voorwaarden, contract en prijs
 • Contractsverlenging en oversluiting incl. collectieve waardeoverdracht
 • Strategisch pensioenadvies
 • Advies en correspondentie over (vrijstelling van) aansluiting bij een pensioenfonds
 • Communicatie met deelnemers
 • Beheer en administratie van de pensioenregeling
 • Opleiding en training

Voor Dga-Pensioen

 • Ontwerpen of wijzigen van uw pensioenregeling of de pensioenregeling van de Dga
 • Beoordelen optimale wijze van onderbrengen van het Dga-pensioen: intern eigen beheer, extern eigen beheer, verzekeren of een combinatie
 • Beoordelen van en adviseren over de gevolgen van zogenaamde life-events zoals echtscheiding, overlijden, kinderen, einde werkzaamheden als Dga
 • Periodieke beoordeling of de in het verleden gekozen oplossing ook later nog optimaal is
 • Strategisch pensioenadvies
 • Advies en correspondentie met belastingdienst of toezichthouder
 • Opleiding en training

Voor Executives

 • Geïntegreerde pensioenadvisering en financiële planning voor topfunctionarissen, gericht op een optimalisatie van de individuele situatie
 • Afstemmen van de pensioenregeling voor topfunctionarissen op die van de overige werknemers
 • Vergelijken en selecteren van de pensioenuitvoerder
 • Onderhandelen over voorwaarden, contract en prijs
 • Strategisch pensioenadvies
 • Communicatie met deze topfunctionarissen
 • Beheer en administratie van de pensioenregeling

Voor Financiële Planning

 • Inzicht geven in de eigen financiële situatie zodat u zelf de regie houdt
 • Persoonlijk financieel advies bij bijvoorbeeld life-events
 • Wijzigen risicoprofiel voor de inrichting van de eigen financiële huishouding
 • Opzet en beheer van pensioen in eigen beheer voor de DGA
 • Vergelijk en selectie van financiële producten
 • Contracts- en prijsonderhandeling
 • Beheer en administratie voor de gemaakte keuzen
 • Afwikkeling van wijzigingen in de persoonlijke en financiële situatie

Meer is mogelijk

Ik houd dingen graag overzichtelijk en simpel, ook deze website. Als u wilt weten of ik u ook met uw specifieke vraagstelling kan helpen, kunt u het best gewoon even bellen of mailen.