Advocatenkantoren

PensioenInzicht Advocatenkantoren: als u als advocaat
 • u een oordeel moet vormen over de inbedding van de pensioenregeling binnen het arbeidsvoorwaardenpakket van uw klant
 • bij optredende geschillen tussen werkgever en werknemer naar een oplossing zoekt van fiscale en juridische knelpunten in de pensioenregeling van uw klanten
 • werkgever én werknemer zekerheid wil bieden dat de te treffen ontslagregeling financieel zo uitpakt als partijen voor ogen staat

Dan kan Poul Gelderloos PensioenInzicht u van dienst zijn

Inzake Collectief Pensioen

 • Beoordelen of en in hoeverre de pensioenregeling van uw klant past binnen diens arbeidsvoorwaardenpakket
 • Strategisch pensioenadvies, met name in het kader van het getroffen arbeidsvoorwaardenpakket
 • Beoordelen of de werkgever al dan niet valt onder een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds (Bpf)
 • Advies en correspondentie over (vrijstelling van) aansluiting bij een pensioenfonds
 • Communicatie met deelnemers bij wijziging van de pensioenregeling
 • Opleiding en training

Bij Dga-Pensioen

 • Ontwerpen of wijzigen van de pensioenregeling van de Dga
 • Beoordelen optimale wijze van onderbrengen van het Dga-pensioen: intern eigen beheer, extern eigen beheer, verzekeren of een combinatie
 • Beoordelen van en adviseren over de gevolgen van zogenaamde life-events zoals echtscheiding, overlijden, kinderen, einde werkzaamheden als Dga
 • Periodieke beoordeling of de in het verleden gekozen oplossing ook later nog optimaal is
 • Strategisch pensioenadvies
 • Advies en correspondentie met belastingdienst of toezichthouder
 • Opleiding en training

Voor Inzicht bij Ontslag

 • Inzicht geven in de eigen financiële situatie van de werknemer zodat hijzelf de regie houdt, hij weet wat de lengte van zijn financiële polsstok is en wat de financiële gevolgen zijn van de verschillende keuzemogelijkheden
 • Persoonlijk financieel advies bij bijvoorbeeld life-events zoals echtscheiding, overlijden, kinderen
 • Toegang tot een groot netwerk van specialisten die bewerkstelligen dat de werknemer zich snel op zijn toekomst kan richten
 • Advies en correspondentie met o.a. de belastingdienst
 • Opleiding en training

 

Meer is mogelijk

Ik houd dingen graag overzichtelijk en simpel, ook deze website. Als u wilt weten of ik u ook met uw specifieke vraagstelling kan helpen, kunt u het best gewoon even bellen of mailen.