Zwitserleven over het pensioenakkoord

Sociale partners en kabinet zijn op 9 juni 2011 tot overeenstemming gekomen over een herziening van AOW en pensioen. De lijn van het in juni 2010 gesloten pensioenakkoord is nu door sociale partners uitgewerkt. De gemaakte afspraken wijken in grote mate af van het wetsvoorstel dat de minister begin mei dit jaar bij de Tweede Kamer heeft ingediend. De minister heeft aangegeven op welke punten het voorstel aangepast zal worden. De afspraken die nu door het kabinet en sociale partners zijn gemaakt hebben voornamelijk betrekking op pensioenregelingen bij pensioenfondsen. Zij moeten nog worden vertaald naar pensioenregelingen die rechtstreeks bij een pensioenverzekeraar zijn ondergebracht. Want voor pensioenverzekeraars gelden toch weer andere omstandigheden dan voor pensioenfondsen. Wij zetten de belangrijkste punten op een rij.

volledig artikel ›