Wijziging in de planning Wetsvoorstellen

Op 27 juni 2013 hebben de minister en staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een update aan de Tweede Kamer gestuurd van de planning van diverse wetsvoorstellen. De wetsvoorstellen geven invulling aan het Regeerakkoord. Wij hebben de belangrijkste onderwerpen voor de pensioenpraktijk in een overzicht gezet.

volledig artikel ›