Wetsvoorstel voor verdere verlaging pensioenopbouw vanaf 2015

Vanaf 2014 worden de grenzen waarbinnen fiscaal gefaciliteerd pensioen mag worden opgebouwd (het Witteveenkader) licht verlaagd. Op maandag 14 april is een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend dat voor een verdere verlaging moet zorgen. De maatregelen die in dit wetsvoorstel (Wetsvoorstel Witteveen 2015) staan, moeten de houdbaarheid van het pensioenstelsel bevorderen en zorgen voor een verbetering van de overheidsfinanciën.

volledig artikel ›