Vrijwillig voortgezette pensioenpremie ná einde dienstbetrekking niet aftrekbaar

Het komt nogal eens voor dat werknemers na het einde van hun dienstbetrekking de pensioenregeling van hun oude werkgever willen voortzetten. De fiscale- en pensioenwetgeving bieden daarvoor mogelijkheden, maar pensioenuitvoerders moeten er wel aan mee willen werken. Als niet wordt voldaan aan de fiscale eisen, kan de rechter een stokje voor de aftrekbaarheid van de premies steken. Dat is gebeurd in de onderstaande uitspraak van het Hof ’s-Hertogenbosch.

volledig artikel ›