Voorwaardelijkheid pensioenaanspraken en Financieel Toetsingskader (FTK)

Naast afspraken over de toekomst van AOW en pensioen hebben sociale partners en kabinet in het akkoord van 9 juni 2011 ook afspraken gemaakt over de voorwaardelijkheid van pensioenaanspraken. De afspraken betreffen zowel bestaande als nieuw op te bouwen aanspraken. In dat kader zijn tevens afspraken gemaakt om tot een oplossing van het huidige dekkingstekort van pensioenfondsen te komen.

volledig artikel ›