U heeft een beschikbare premieregeling

 

Franchise

De franchise is het bedrag waarover u geen pensioen opbouwt omdat u daarvoor geacht wordt een AOW-uitkering te krijgen. De franchise voor een beschikbare premieregeling is in 2015 minimaal € 12.642.

Heeft u een lagere franchise in uw pensioenregeling? Dat kan, maar dan gaan ook percentages voor de pensioenopbouw omlaag.

 

Staffels voor pensioenopbouw

(op basis van een rekenrente van 4%)

Bij een beschikbare premieregeling wordt pensioen opgebouwd op basis van een met de leeftijd stijgend staffelpercentage van de jaarlijkse pensioengrondslag (dat is het salaris dat voor pensioenopbouw in aanmerking komt minus de franchise).

In het onderstaande overzicht staan per leeftijdscategorie de maximale percentages vermeld die mogen worden gebruikt voor de jaarlijkse pensioenopbouw.

Toelichting:

OP = Geldt als alleen sprake is van opbouw van ouderdomspensioen
OP en uitgesteld Opgebouwd PP = Geldt als sprake is van opbouw van ouderdomspensioen plus een partnerpensioen dat pas vanaf de pensioendatum tot uitkering komt
OP en direct ingaand opgebouwd PP = Geldt als sprake is van opbouw van ouderdomspensioen plus een partnerpensioen. Het partnerpensioen dat tot uitkering komt is het tot de datum van overlijden opgebouwde partnerpensioen
OP en direct ingaand bereikbaar PP = Geldt als sprake is van opbouw van ouderdomspensioen plus een partner­pensioen. Het partnerpensioen dat tot uitkering komt is het partnerpensioen dat bereikbaar is als de werknemer tot de pensioendatum in dienst zou zijn geweest

Premiestaffels 2015

De ‘gewone’ staffel voor de pensioenopbouw gaat uit van een maximale opbouw van 1,875% per dienstjaar.

Bij een franchise van:

  • € 11.395 is de staffel gebaseerd op een opbouw van 1,788% per dienstjaar
  • € 10.095 is de staffel gebaseerd op een opbouw van 1,701% per dienstjaar.

Hierdoor zijn de percentages in de staffel lager. Voor de overzichtelijkheid heb ik alleen de staffel opgenomen die is gebaseerd op een franchise van € 12.642 en een pensioenopbouw van 1,875% per dienstjaar.

 

Aanvullend partner- en/of wezenpensioen

Het is mogelijk om een beschikbare premieregeling te combineren met een aanvullend partner- en/of wezenpensioen gebaseerd op een middelloon- of een eindloonregeling. Dan gelden de onder die regelingen genoemde percentages voor het partner- en/of wezenpensioen.

 

Beschikbare premie- of Middelloonregeling met elementen uit een Eindloonregeling

Het komt vaak voor dat bedrijven een pensioenregeling hebben op basis van een beschikbare premie- of een middelloonregeling met een partner- en/of wezenpensioen op basis van een eindloonregeling. Dat betekent dat voor het partner- respectievelijk wezenpensioen een hogere franchise moet worden gebruikt dan voor het ouderdomspensioen. Omdat veel pensioenuitvoerders administratief (nog) niet in staat zijn om twee verschillende franchises in één pensioenregeling op te nemen, is het tot 1 januari 2018 toegestaan bij een dergelijke combinatie voor alle onderdelen uit te gaan van de franchise van € 12.642.