Tweede Kamer stemt in met een wetsvoorstel over Pensioenakkoord

Op dinsdag 7 februari heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel dat wijzigingen doorvoert in de ingangsdatum van de AOW in de eerste pijler en de pensioenrichtleeftijd in de tweede pijler. Dit wetsvoorstel is een uitwerking van de afspraken die sociale partners en het kabinet daarover in juni 2011 hebben gemaakt. Op verzoek van verzekeraars en pensioenfondsen heeft het kabinet in januari nog belangrijke wijzigingen aangebracht op de afspraken met sociale partners en in het wetsvoorstel.

volledig artikel ›