Staatssecretaris Klijnsma belooft voor de zomer duidelijkheid over pensioenen

Vanaf de financiële crisis in 2008 hebben pensioenfondsen het moeilijk. Veel pensioenfondsen zitten vanaf dat moment onder de vereiste dekkingsgraad van 105%. Ze zijn niet meer in staat om de pensioenuitkeringen voor volgende generaties te garanderen. De regering heeft daarom aangegeven het Financieel Toetsingskader (FTK) te herzien. Staatssecretaris Klijnsma wil voor de zomer duidelijkheid geven waar pensioenfondsen vanaf 2015 rekening mee moeten houden.

volledig artikel ›