Polderen met Pensioen leidt tot pensioeninzicht?

Oordeelt u zelf. Hebben de vele discussies van de afgelopen jaren bij u geleid tot pensioeninzicht?

Het is inmiddels 2014. Alle pensioenregelingen voldoen aan de nieuwe fiscale kaders die vanaf 1 januari gelden. Althans, zij zouden moeten voldoen om te voorkomen dat fiscale sancties worden opgelegd. De aandacht bij de aanpassing van pensioenregelingen richtte zich vooral op collectieve regelingen. Individuele regelingen en pensioenregelingen van directeur-grootaandeelhouders (dga’s) hebben duidelijk minder aandacht gekregen. Ondanks de noodkreet die eind 2013 in de verschillende media was te horen, zijn die regelingen er dus misschien tussendoor geglipt en niet aangepast. Maar er zijn verzekeraars die beweren dat het met de sancties wel niet zo’n vaart zal lopen en dat zij zo nodig ‘met een oplossing’ komen. We zullen het zien.

Om het de pensioenuitvoerders gemakkelijker te maken heeft staatssecretaris Weekers van Financiën rond afgelopen kerst een aantal puntjes op de “i” gezet. Of die puntjes dienen om praktisch aan te sluiten bij de logica van de nieuwe regels.

En ook heeft het kabinet vlak voor kerst met een aantal oppositiepartijen politieke overeenstemming bereikt over de aanpassingen die vanaf 2015 gaan gelden.

De hoogste tijd dus om de stand van zaken op te nemen, te kijken waar we staan en wat er in 2014 gaat gebeuren. En tot slot, welke actie werkgever en werknemers moeten ondernemen om met ingang van 2015 een pensioenregeling te hebben die aan de  fiscale spelregels voldoet.

In dit ‘Polderartikel’ ga ik achtereenvolgens in op:

Actie werkgevers en werknemers in 2014

2014 wordt een jaar waarin voor werknemers en werkgevers pensioen volop in de aandacht zal staan en ook zal moeten staan. In 2013 konden zij nog zeggen dat de aanpassingen voor 2014 op de meest eenvoudige manier moesten worden verwerkt. Immers, er zaten nog meer grote aanpassingen in de pijplijn. Die wilden zij in één keer met elkaar bespreken als duidelijk zou zijn hoe het pensioenplaatje er vanaf 2015 uit moet gaan zien.

Nu de grote lijnen helder zijn, moeten zij in 2014 met elkaar principiële keuzes maken voor de toekomst van hun pensioenregeling. Pensioen is de duurste secundaire arbeidsvoorwaarde en het is het dus waard om daar goede afspraken over te maken.

Veel werkgevers die in 2013 nog niet in actie hoefden te komen, moeten dat in 2014 wel doen. De verdere verlaging van de jaarlijkse opbouw leidt er toe dat bijna elke werkgever zijn pensioenregeling moet aanpassen. Voor die aanpassingen heeft de werkgever zijn werknemers nodig. Als twee partijen in het verleden iets met elkaar hebben afgesproken, dan moeten ze het er allebei mee eens zijn voordat die afspraken kunnen worden gewijzigd. De pensioenadviseur van de werkgever is de eerste partij die werkgevers en werknemers behulpzaam kan zijn om die wijzigingen door te voeren.

Het is om te beginnen de verantwoordelijkheid van de werkgever om zijn pensioenadviseur tijdig in te schakelen. Alleen dan kan de werkgever de arbeidsvoorwaarde pensioen goed vorm geven. Hoe eerder de werkgever daarmee begint, hoe eerder hij daarmee klaar is en zich weer op zijn eigen ‘handel’ kan richten.

Polderen met Pensioen, waar het toe leidt

De wijzigingen in de fiscale kaders voor pensioenregelingen volgen elkaar in hoog tempo op. Veel maatregelen die sociale partners bedenken zijn politiek niet haalbaar, uitvoeringstechnisch een gedrocht en blijken verre van uitgekristalliseerd te zijn in hun (neven)effecten.

Kortom, helaas wordt pensioen er niet gemakkelijker op. En ik betwijfel of het leuker wordt voor werkgevers en werknemers. Het Polderen met Pensioen leidt helaas niet tot pensioeninzicht.

 

Download PDF