‘Pensioensparen’ bij de bank mogelijk

Met ingang van 1 januari 2008 is het mogelijk een oudedagsvoorziening op te bouwen bij een bank in plaats van bij een verzekeraar. De titel van de wet die dit mogelijk maakt spreekt over ‘banksparen ten behoeve van pensioenopbouw’. Desondanks zijn alleen mogelijkheden geboden in de particuliere sfeer: de lijfrente. In de pensioensfeer (tussen werkgever en werknemer) is de werkgever aangewezen op een pensioenfonds of een verzekeraar. Toch zien wij voor met name kleinere ondernemingen mogelijkheden om werknemers een oudedagsvoorziening bij een bank te laten opbouwen.

volledig artikel ›