Pensioen in Eigen Beheer, Afkopen of niet?

Op Prinsjesdag 2016 heeft het kabinet een wetsvoorstel heeft ingediend, waarbij Directeur Groot Aandeelhouders (DGA’s) hun pensioen kunnen afkopen dat bij hun eigen BV’s staat. Het verlost daarmee een meerderheid van de DGA’s van de problemen met hun Pensioen in Eigen Beheer (kortweg PEB).

 

Uw Pensioen in Eigen Beheer afkopen met een korting tot 34,5%

De wet gaat per 1 januari 2017 in. DGA’s krijgen in 2017, 2018 en 2019 de mogelijkheid om hun PEB af te kopen. In 2017 kan dit met een korting op de grondslag van 34,5%, in 2018 met een korting van 25% en in 2019 met een korting van 19,5%. Als uitgangspunt voor de regeling wordt de fiscale verplichting per eind 2015 genomen.

 

Een pensioen van € 100.000 afkopen kost u in 2017 maximaal € 34.000

Stel: u heeft in uw eigen BV een pensioenverplichting op de balans staan van € 100.000,-. Als u deze verplichting in 2017 afkoopt, betaalt u slechts belasting over € 65.500,-. Dat is een korting van 34,5%, dus € 34.500,-. Bij het hoogste belastingtarief betaalt u over de afkoop van € 100.000,- netto zo’n € 34.000,- aan belasting. Normaal zou u € 52.000 belasting betalen. U krijgt dus een korting van € 18.000,-. Valt u onder een lager belastingtarief, dan betaalt u nog minder.

 

Pensioen afkopen is vooral interessant voor BV’s die “boven water” staan

Afkopen kan vooral aantrekkelijk zijn voor DGA’s die voldoende vrij vermogen in hun BV hebben. Dat betekent dat ten minste de fiscale waarde van de pensioenverplichting op de balans gedekt is door het vermogen in die BV. Heeft u onvoldoende vermogen staan tegenover de pensioenverplichting? Dan is individueel advies voor u noodzakelijk.

 

Een alternatief: overstappen op de spaarvariant?

Maakt u geen gebruik van de afkoopregeling? Dan kunt u overstappen op de spaarvariant. Daarbij worden de pensioenrechten gewaardeerd op de fiscale waarde. Die waarde wordt omgezet in Oudedag Sparen in Eigen Beheer. Er vindt dan geen opbouw op de ‘oude’ manier meer plaats. Hierdoor wordt u verlost van de problemen die het PEB met zich meebrengt, zonder dat u geld aan uw BV hoeft te onttrekken. Bovendien kunt u eerder dividend laten uitkeren door uw BV.

 

Wat moet u doen?

Is het verstandig om uw PEB af te kopen? En kan dat gemakkelijk? In welk jaar moet u dat dan doen, in 2017 of in één van de jaren daarna? Die beslissing hangt van een aantal factoren af en die zijn voor iedereen verschillend. Heeft u bijvoorbeeld voldoende vrij vermogen in uw BV? Heeft u vanuit de BV geld aan uzelf geleend? Zit het vermogen van uw BV vast in onroerend goed of andere zaken? Noem maar op. Ik doe voor u graag de Pensioen Quickscan DGA.

Voor € 150,- verdiep ik mij in uw specifieke situatie, krijgt u een indicatie welk scenario voor u het gunstigst uitpakt en een kort advies met een aantal actiepunten. U ziet in één oogopslag hoeveel u kunt besparen. Een besparing die vaak duizenden tot tienduizenden euro’s kan bedragen. Dit aanbod geldt tot de derde dinsdag van november: 15/11/2016.

 

Hoe krijgt u zo’n Pensioen Quickscan DGA?

Heeft u belangstelling voor onze Pensioen Quickscan DGA? Stuurt u mij dan een e-mail onder vermelding van Pensioen Quickscan DGA. Dan neem ik contact met u op om af te spreken hoe we een en ander gaan realiseren.

Bij de uitvoering van uw opdracht houd ik uiteraard contact met uw accountant of administratief medewerker bij het administratiekantoor. Hij of zij is immers uw belangrijkste vertrouwenspersoon.