Interessant om uw Pensioen Eigen Beheer af te kopen of juist niet?

Het ziet er nu echt naar uit dat uiterlijk met ingang van 1 april 2017 nieuwe fiscale regels en mogelijkheden gaan gelden voor uw DGA-pensioenregeling. Directeur Groot Aandeelhouders (DGA’s) kunnen hun pensioen afkopen dat bij hun eigen BV’s staat. Het verlost daarmee een meerderheid van de DGA’s van de problemen met hun Pensioen Eigen Beheer (kortweg PEB).

 

Uw PEB afkopen met een korting tot 34,5%

DGA’s krijgen in 2017, 2018 en 2019 de mogelijkheid om hun PEB af te kopen. In 2017 kan dit met een korting op de grondslag van 34,5%, in 2018 met een korting van 25% en in 2019 met een korting van 19,5%. Als uitgangspunt voor de regeling wordt de fiscale verplichting per eind 2015 genomen.

 

Een pensioen van € 100.000,- afkopen kost u in 2017 maximaal € 34.000,-

Stel: u heeft in uw eigen BV een pensioenverplichting op de balans staan van € 100.000,-. Als u deze verplichting in 2017 afkoopt, betaalt u slechts belasting over € 65.500, dat is een korting van 34,5%. Bij het hoogste belastingtarief betaalt u over de afkoop van € 100.000,- netto zo’n € 34.000,- aan belasting in plaats van de € 52.000 die u anders zou betalen. Dat is een voordeel van € 18.000.

Valt u onder een lager belastingtarief, dan betaalt u nog minder.

 

Pensioen afkopen is vooral interessant voor BV’s die “boven water” staan

Afkopen kan vooral aantrekkelijk zijn voor DGA’s die voldoende vrij vermogen in hun BV hebben. Dat betekent dat ten minste de fiscale waarde van de pensioenverplichting op de balans gedekt is door het vermogen in die BV. Heeft u onvoldoende vermogen staan tegenover de pensioenverplichting? Dan is individueel advies voor u noodzakelijk.

 

Een alternatief: overstappen op de spaarvariant

Maakt u geen gebruik van de afkoopregeling? Dan kunt u overstappen op de spaarvariant. Daarbij worden de pensioenrechten gewaardeerd op de fiscale waarde. Die waarde wordt omgezet in een OudeDagsVerplichting (ODV). Er vindt geen opbouw op de ‘oude’ manier meer plaats. Hierdoor wordt u verlost van de problemen die het PEB met zich meebrengt, zonder dat u geld aan uw BV hoeft te onttrekken. Bovendien kunt u eerder dividend laten uitkeren door uw BV.
Wat moet u doen?

Is het verstandig om uw PEB af te kopen? En kan dat gemakkelijk? In welk jaar moet u dat dan doen, 2017 of één van de latere jaren? Die beslissing hangt van een aantal factoren af en die zijn voor iedereen verschillend. Heeft u bijvoorbeeld voldoende vrij vermogen in uw BV? Heeft u vanuit de BV geld aan uzelf geleend ? Zit het vermogen van uw BV vast in onroerend goed of andere zaken? Noem maar op.

 

Samen met uw Accountant

In samenwerking met uw vertrouwenspersoon van uw accountantskantoor geven wij samen u het inzicht dat u de juiste beslissingen kunt nemen. U krijgt een indicatie welk scenario voor u het gunstigst uitpakt en een kort advies met een aantal actiepunten. U ziet in één oogopslag hoeveel u kunt besparen. Een besparing die vaak duizenden tot tienduizenden euro’s kan bedragen.

 
Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact met mij op of met uw vertrouwenspersoon bij uw accountant.