Nog in de pijplijn: de uitwerking van het ‘reële contract’

Afgelopen zomer konden belanghebbenden en andere partijen reageren op de consultatieversie voor het nieuwe pensioensysteem. In die consultatieversie werden twee mogelijkheden geboden:

  • een ‘nominaal contract’ met daarbij behorende voorwaarden en eisen (vergelijk dit met het huidige pensioensysteem en de daarvoor geldende zekerheden);
  • een ‘reëel contract’ met ook eigen voorwaarden en regels.

Ik ga niet verder in op deze twee mogelijkheden omdat staatssecretaris Klijnsma op 1 oktober 2013 heeft laten weten dat er toch niet twee smaken in de pensioencontracten komen. Er komt slechts één model. Dat wordt uitgewerkt in het nieuwe Financieel Toetsingskader (FTK). Het is de bedoeling dat dat nieuwe toezichtskader de voordelen van zowel het nominale als het reële model verbindt.

De uitwerking in een wetsvoorstel zou al voor de kerst (ja, 2013) naar de Tweede Kamer zijn gestuurd. Maar staatssecretaris Klijnsma heeft in het najaar laten weten dat dat toch niet haalbaar was. Het betreffende wetsvoorstel komt pas in 2014.  Het is niet de bedoeling dat de vertraging in de publicatie van het wetsvoorstel leidt tot vertraging in de invoering. Als invoeringsdatum blijft (voorlopig) 1 januari 2015 staan.

Het zal spannend worden voor de pensioenuitvoerders om dat te realiseren.