Lente-akkoord: gepresenteerde hoofdlijnen vertaald in wetsvoorstellen

Vorige maand hebben wij u geïnformeerd over de overeenstemming die het demissionaire kabinet eind april met de fracties van D’66, Groen Links en ChristenUnie heeft bereikt over het Stabiliteitsprogramma.
Op 25 mei 2012 is het Lente-akkoord, als onderdeel van de Voorjaarsnota 2012, aan de Tweede Kamer aangeboden. In dit akkoord zijn de afgesproken maatregelen uitgewerkt, zodat het begrotingstekort verder verkleind wordt. Op 4 juni is een aantal maatregelen al in het wetsvoorstel Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013 bij de Tweede Kamer ingediend. Tijd voor duidelijkheid.

volledig artikel ›