Kabinetsvisie op de toekomst van het Nederlands pensioenstelsel

De commissies Frijns en Goudswaard hebben hun rapporten afgeleverd. Hoewel de Tweede Kamer de behandeling van deze rapporten controversieel heeft verklaard, heeft minister Donner onlangs de kabinetsvisie op het aanvullende pensioenstelsel gepubliceerd. En daar ligt het te wachten op het nieuwe parlement. Maar wat staat er nu in die kabinetsvisie?

volledig artikel ›