Kabinet moet huiswerk opnieuw doen van Eerste Kamer

Op 8 oktober 2013 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel besproken om de pensioenen per 1 januari 2015 verder te versoberen (Witteveen 2015). Ook werd het wetsvoorstel behandeld om pensioenregelingen aan te vullen met een netto spaarfaciliteit.

Het kabinet had twee maatregelen voorgesteld voor de verlaging van de pensioenopbouw. In de eerste plaats wordt voor iedereen de jaarlijkse pensioenopbouw met ca. 0,4% verlaagd. Daarnaast wordt de fiscaal gefaciliteerde pensioenopbouw beperkt tot een inkomen van € 100.000.

Een netto spaarfaciliteit zou de lagere opbouw deels moeten compenseren.

De politieke partijen in het kabinet, VVD en PvdA, hebben in de Eerste Kamer geen meerderheid. De oppositiepartijen zijn dus nodig om de voorstellen van het kabinet te realiseren. Maar de Eerste Kamer constateerde dat er zelfs geen minderheid te vinden was voor deze plannen. Ze heeft het kabinet voor de keuze gesteld om de wetsvoorstellen in te trekken óf in stemming te laten brengen. Bij een stemming zou de Eerste Kamer het wetsvoorstel wegstemmen. De staatssecretarissen Weekers en Klijnsma hebben daarom de voorstellen mee terug genomen naar het kabinet.

Commentaar

De wetsvoorstellen zijn dus niet ingetrokken en ook niet weggestemd. Door de voorstellen ‘mee terug te nemen’ heeft het kabinet eieren voor zijn geld gekozen. Het kabinet zal de voorstellen in aangepaste vorm opnieuw indienen bij de Eerste Kamer. Maar dan moeten zij wel worden aangepast.

Die aanpassing gebeurt door het indienen van een novelle*. De staatssecretarissen hebben geen uitspraak gedaan wat de inhoud van die novelle zou kunnen zijn. Bespreking in de Eerste Kamer kan alleen als de novelle door de Tweede Kamer is goedgekeurd.

Staatssecretaris Weekers heeft gemeld dat als de pensioenplannen niet doorgaan, het kabinet de geplande besparing op een andere manier kan realiseren. Dit betekent dus niet dat deze pensioenplannen helemaal verdwijnen. De plannen kunnen ook terugkomen in de vorm van een vereenvoudigd wetsvoorstel met bijvoorbeeld alleen een verlaging van de jaarlijkse pensioenopbouw.

De toekomst zal meer duidelijkheid moeten verschaffen. Op dit moment kunnen we slechts afwachten.

*) Een novelle is een in Nederland gebruikte term voor een voorstel tot wijziging van een wetsvoorstel dat in behandeling is bij de Eerste Kamer. Een novelle wordt door de regering ingediend als tijdens de behandeling van een wetsvoorstel in de Eerste Kamer blijkt dat er een fout in dat voorstel zit. Ook kan via een novelle tegemoet worden gekomen aan bezwaren van de Eerste Kamer tegen een bepaald onderdeel van het wetsvoorstel.

De Eerste Kamer stelt de regering dan voor de keuze: wij verwerpen het wetsvoorstel, tenzij het alsnog wordt gewijzigd. (Bron: Wikipedia)