Kabinet beantwoordt Kamervragen over verhoging AOW- en pensioenleeftijd

Begin december heeft het kabinet antwoord gegeven op vragen van de Tweede Kamer over de verhoging van de AOW- en de pensioenleeftijd. De antwoorden zijn grotendeels in lijn met de eerder door het kabinet gegeven toelichting op het wetsvoorstel. Een paar opvallende punten halen wij er voor u uit.

volledig artikel ›