Inzicht bij Ontslag als aparte dienstverlening afgesplitst

Op 1 september 2016 is de dienstverlening Inzicht bij Ontslag afgesplitst van Poul Gelderloos PensioenInzicht. Deze is vervolgens overgedragen aan Poul Gelderloos Inzicht bij Ontslag BV.

Pensioenadvisering en ontslagadvisering vragen elk hun eigen aanpak en benadering. Om te beginnen voor klanten en relaties, daarnaast voor een juiste benadering en ondersteuning van de verschillende doelgroepen.

 

Poul Gelderloos PensioenInzicht richt zich in de toekomst vooral op:

  • de advisering van collectieve pensioenregelingen aan werkgevers ten behoeve van hun werknemers
    en
  • de advisering aan Directeur-grootaandeelhouders over hun oudedagsvoorziening.

Kortom, Poul Gelderloos PensioenInzicht adviseert over de oudedags- en nabestaandenvoorziening voor medewerkers in een werkgever-werknemerrelatie.

 

Poul Gelderloos Inzicht bij Ontslag ondersteunt werkgevers en werknemers bij reorganisaties en ontslagsituaties. Deze dienstverlening is vooral gericht om het voor de werknemer inzichtelijk te maken wat de financiële gevolgen van de verschillende keuzemogelijkheden zijn. Hierdoor krijgt de werknemer ‘rust in zijn kop’, is de periode van afscheid nemen van de werkgever of de oude functie korter en verloopt die vaak soepeler. Voordeel voor werkgever en werknemer is dat zij op een betere manier uit elkaar gaan.

Daarnaast maakt de afsplitsing en overname van de dienstverlening Inzicht bij Ontslag het mogelijk om vanuit Poul Gelderloos Inzicht bij Ontslag samenwerking aan te gaan met andere dienstverleners die bij reorganisatietrajecten zijn betrokken. Hierbij kan in eerste instantie worden gedacht aan loopbaancoaches, arbeidsrechtjuristen, recruiters etc.

Een vergaande samenwerking van Poul Gelderloos Inzicht bij Ontslag met een aantal van deze partijen staat op stapel. Binnenkort leest en hoort u hier meer over.

 

Meer informatie over de dienstverlening Inzicht bij Ontslag vindt u op de website van Poul Gelderloos Inzicht bij Ontslag.

 

Voorschoten, 1 september 2016

Poul Gelderloos