Het pensioenakkoord vastgelegd in wetsvoorstellen

Ongeveer een maand geleden zijn de laatste stappen gezet om tot een pensioenakkoord te komen. Minister Kamp zou het wetsvoorstel snel indienen. Voor eind september moest het er zijn, maar het kwam uiteindelijk pas half oktober. In het ingediende wetsvoorstel zien wij toch nog een aantal (kleine) wijzigingen ten opzichte van het overzicht van maatregelen zoals geschetst in de i-tems van september.

volledig artikel ›