December 2014 Pensioenmaand …

voor Directeuren-grootaandeelhouders.

In november 2014 hebben veel werkgevers hun werknemers geïnformeerd over de wijzigingen in hun pensioenregeling die met ingang van 1 januari 2015 gaan gelden. De laatste maand van 2014 is het de beurt aan veel Directeuren-grootaandeelhouders (Dga’s) om hun pensioenregeling klaar te maken voor het jaar 2015: de pensioenmaand voor Dga’s.
De nieuwe fiscale regels gelden straks niet alleen voor werknemers, maar ook voor Dga’s. Voor het ouderdomspensioen betekent dat een lagere maximale opbouw per jaar plus pensioenopbouw over een salaris van maximaal € 100.000. Ook het partnerpensioen gaat in vergelijkbare mate omlaag.

Veel Dga’s hebben vorig jaar hun pensioenregeling al aangepast, of zijn helemaal opgehouden met een pensioenregeling voor henzelf. Maar hebben zij hun risico van overlijden voor hun partner en kinderen nu nog wel op een goede manier geregeld? Of komt er een grote financiële claim op de BV als de Dga onverhoopt zou overlijden? En kan de BV die claim dan honoreren of wordt de BV gelijk met zijn Dga ten grave gedragen?

Als gekwalificeerd pensioenadviseur begeleid ik Dga’s en hun accountants bij de beslissingen die de Dga moet nemen. Hierdoor krijgen Dga’s inzicht hoe hun oudedagsvoorziening er in de toekomst kan gaan uitzien. anders wordt. Dat is dan niet alleen hun pensioenregeling, maar ook hun AOW.
Dit leidt tot een op maat gesneden oplossing wat de Dga dan zelf nog kan of moet doen om niet voor onaangename verrassingen te staan.

U kunt mij voor een en ander bereiken via onderstaand contactformulier.
Maar natuurlijk mag u mij ook bellen. Dan kunnen we gelijk bespreken wat voor u de beste oplossing is.