AOW- en pensioenleeftijd naar 66 jaar

De ministerraad is eind april akkoord gegaan met de inhoud van het ‘Wetsvoorstel verhoging pensioenleeftijd naar 66 jaar’. Dit wetsvoorstel wordt door minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mede namens staatssecretaris Weekers van Financiën, aan de Tweede Kamer gestuurd. De maatregelen die in het wetsvoorstel zijn verwoord zullen ingrijpend zijn, zowel op lange als op korte termijn.

volledig artikel ›