Aan welke fiscale eisen moet uw pensioenregeling vanaf 2015 voldoen? Een kort overzicht.

Op 1 januari 2015 zijn de maximale grenzen waaraan een pensioenregeling fiscaal moet voldoen opnieuw verlaagd. Voldoet uw pensioenregeling ook aan die nieuwe fiscale eisen? In een kort overzicht zet ik deze maximale grenzen voor u op een rijtje. Dat doe ik per soort regeling, zodat u snel inzicht hebt of uw pensioenregeling voldoet aan de fiscale spelregels:

 

Algemeen: Pensioenleeftijd en Maximum salaris

Ongeacht wat voor soort pensioenregeling u heeft, de pensioenleeftijd en het maximum salaris waarover pensioen mag worden opgebouwd, is voor elke regeling hetzelfde.

Pensioenleeftijd: 67 jaar

De belastingwetgeving gaat uit van een pensioenleeftijd van 67 jaar. Een eerdere of latere leeftijd is wel mogelijk, maar dan wijzigen de diverse percentages voor de jaarlijkse opbouw van het pensioen.

Maximum salaris: € 100.000

Pensioenopbouw kan maximaal over een salaris van € 100.000. Het maakt daarbij niet uit of het gaat om ouderdomspensioen, partnerpensioen of wezenpensioen. Alleen voor het arbeidsongeschiktheidspensioen mag een salaris worden gebruikt van meer dan € 100.000.

Voor werknemers die een hoger salaris hebben dan € 100.000 zijn er mogelijkheden om pensioen op te bouwen over het meerdere:

  • het nettopensioen
  • de nettolijfrente.

Met dergelijke ‘oplossingen’ hebben we het meer over het ingewikkeld maken van de pensioenregeling dan dat een oplossing wordt geboden voor een mogelijk probleem. Ik heb daar vorig jaar over geschreven in mijn artikel ‘Hoe maakt u uw pensioenregeling ingewikkeld?