Planning wetsvoorstellen, evaluaties en beleidsstukken

Op 13 mei 2013 hebben de minister en staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een update aan de Tweede Kamer gestuurd van de planning van diverse wetsvoorstellen, evaluaties en beleidsstukken. De wetsvoorstellen geven invulling aan het Regeerakkoord. Bekijk de maatregelen die in het Regeerakkoord genoemd zijn. Wij hebben de belangrijkste onderwerpen voor de pensioenpraktijk in een overzicht gezet.

volledig artikel ›