PensioenInzicht voor Executives

Inzicht in uw pensioen, zodat u weet welke risico’s u loopt en deze kunt vermijden.

Inzicht in uw Pensioen

Met ingang van 1 januari 2015 zijn de fiscale grenzen om pensioen te mogen opbouwen beperkt tot een salaris van € 100.000. Daarboven moet de werknemer zelf wat regelen. Die lagere opbouw heeft niet alleen gevolgen voor het ouderdomspensioen, maar ook voor het nabestaandenpensioen. Bij overlijden is er opeens veel minder voor partner en de kinderen beschikbaar. Een nabestaandenpensioen dat niet meer is gebaseerd op het huidige salaris, maar op maximaal € 100.000, dat scheelt een flink stuk.

Kunt u er wat aan doen?

Ja, u kunt er wat aan doen. Als u tijdig actie onderneemt, staat u niet voor verrassingen als u met pensioen gaat of komt te overlijden. Een simpele aanname als start voor uw actie, de werkgever bespaart pensioenpremie door die lagere pensioenopbouw. Die keert hij aan u uit. Daarover betaalt u 52% belasting.

En dan, wat gaat u er verder mee doen? Het gat in de nabestaandendekking repareren? Het bedrag ‘gewoon’ opzij zetten voor als u met pensioen gaat? Of investeert u het in een nettolijfrente of nettopensioen?
Heeft u inzicht in de voor- en nadelen van de verschillende mogelijkheden?

De beste keuze …

… is voor iedereen verschillend. Dat hangt af van de individuele situatie.
Niet alleen van de pensioensituatie, maar ook van uw hypotheek en van andere vermogensbestanddelen.
En hoe lang het nog duurt voordat u de ‘pensioendatum’ bereikt.

Wat kan Poul Gelderloos PensioenInzicht voor u doen?

  • Geïntegreerde pensioenadvisering en financiële planning voor topfunctionarissen, gericht op een optimalisatie van de individuele situatie
  • Afstemmen van de pensioenregeling voor topfunctionarissen op die van de overige werknemers
  • Vergelijken en selecteren van de pensioenuitvoerder
  • Onderhandelen over voorwaarden, contract en prijs
  • Strategisch pensioenadvies
  • Communicatie met deze topfunctionarissen

Meer is mogelijk

Ik houd dingen graag overzichtelijk en simpel, ook deze website. Als u wilt weten of ik u ook met uw specifieke vraagstelling kan helpen, kunt u het best gewoon even bellen of mailen.