Executive Services

Inzicht in uw pensioen en de andere oudedagsvoorzieningen in samenhang met overige financiële bronnen. Dat is van wezenlijk belang om vanaf de pensioendatum een adequaat inkomen te realiseren. Wanneer die pensioendatum ook is.

Pensioen komt in de basis neer op slechts enkele getallen:

 • Wat krijg ik als ik lekker lang leef?
 • Wat wordt er uitgekeerd als ik nu overlijd?
 • Wat krijg ik als ik arbeidsongeschikt word?

En is dat voldoende? Of is er meer en moet ik in actie komen?

 

PensioenInzicht voor Executives

PensioenInzicht voor Executives is voor die Executives die met hun werkgever om tafel gaan zitten om een adequate oudedagsvoorziening te realiseren.

Wat kan Poul Gelderloos PensioenInzicht voor u doen?

 • Executive Services is geïntegreerde pensioenadvisering en financiële planning voor topfunctionarissen, gericht op een optimalisatie van de individuele situatie
 • Afstemmen van de pensioenregeling voor topfunctionarissen op die van de overige werknemers
 • Vergelijken en selecteren van de pensioenuitvoerder
 • Onderhandelen over voorwaarden, contract en prijs
 • Strategisch pensioenadvies
 • Communicatie met deze topfunctionarissen
 • Beheer en administratie van de pensioenregeling

Welke weg gaan we met elkaar?

 • Een doelgerichte probleem inventarisatie: niet alleen de aanleiding en de oorzaak maar ook uw de eigen financiële omgeving van u als topfunctionaris. Vanuit uw lange termijnvisie komt een oplossing die bij u past en werkt
 • U ziet en begrijpt de opties en kunt keuzes maken waarvan u de gevolgen doorziet.
 • Een oplossing is praktisch en gericht op de kern. Dat houdt uw kosten zo laag mogelijk.
 • Administratief simpel, eenvoudig toepasbaar. Dat maakt de afwikkeling gemakkelijk. Hierdoor houdt u zelf het overzicht en blijven de uitvoeringskosten laag.
 • Een inzichtelijk stappenplan en heldere voortgangsrapportages. U houdt het overzicht en het inzicht.
 • Samen: u als topfunctionaris, uw werkgever en wij als uw pensioenadviseur. Voor de gewenste en een werkbare oplossing.
 • Heldere communicatie.

Meer is mogelijk

Ik houd dingen graag overzichtelijk en simpel, ook deze website. Als u wilt weten of ik u ook met uw specifieke vraagstelling kan helpen, kunt u het best gewoon even bellen of mailen.

Download PDF