Dga-pensioen

Inzicht in de verschillende mogelijkheden en randvoorwaarden is de basis voor de Directeur-grootaandeelhouder om een goede beslissing te nemen over zijn eigen Dga-pensioen.

De Directeur-grootaandeelhouder (Dga) wil duidelijkheid en zekerheid hebben over zijn pensioen:

 • Hoe zit mijn pensioenpot nu echt in elkaar?
 • Is er wel voldoende inkomen bij een lekker lang leven, bij overlijden en bij arbeidsongeschiktheid?
 • Komt de fiscus nog met een onbetaalde rekening op de pensioendatum?

PensioenInzicht voor de Dga

 • die ook in 2016 en 2017 te maken krijgt met de wijzigingen van de pensioenregels. Hij zal zich met zijn pensioen moeten bezig houden
 • die inzicht in de verschillende mogelijkheden en randvoorwaarden wil hebben om een goede beslissing te nemen … over zijn eigen pensioenregeling

Wat kan Poul Gelderloos PensioenInzicht voor u doen?

 • Ontwerpen of wijzigen van uw pensioenregeling of de pensioenregeling van de Dga
 • Beoordelen optimale wijze van onderbrengen van het Dga-pensioen: intern eigen beheer, extern eigen beheer, verzekeren of een combinatie
 • Beoordelen van en adviseren over de gevolgen van zogenaamde life-events zoals echtscheiding, overlijden, kinderen, einde werkzaamheden als Dga
 • Periodieke beoordeling of de in het verleden gekozen oplossing ook later nog optimaal is
 • Strategisch pensioenadvies
 • Advies en correspondentie met belastingdienst of toezichthouder
 • Opleiding en training

Welke weg gaan we met elkaar?

 • Een doelgerichte probleem inventarisatie: niet alleen de aanleiding en de oorzaak maar ook uw lange termijn visie. Alleen met die ingrediënten komt een oplossing die werkt.
 • U ziet en begrijpt de opties en kunt keuzes maken waarvan u de gevolgen doorziet.
 • Een oplossing is praktisch en gericht op de kern. Dat houdt uw kosten zo laag mogelijk.
 • Administratief simpel, eenvoudig toepasbaar. Dat maakt de afwikkeling gemakkelijk en houdt uw uitvoeringskosten laag.
 • Een inzichtelijk stappenplan en heldere voortgangsrapportages. U houdt het overzicht en het inzicht.
 • Samen: Dga, accountant of belastingadviseur en wij als pensioenadviseur. Voor de gewenste en een werkbare oplossing.
 • Heldere communicatie.

Meer is mogelijk

Ik houd dingen graag overzichtelijk en simpel, ook deze website. Als u wilt weten of ik u ook met uw specifieke vraagstelling kan helpen, kunt u het best gewoon even bellen of mailen.