Executives & Dga’s

Een adequaat inkomen realiseren, voor nu en voor later

PensioenInzicht voor Executives

Met ingang van 1 januari 2015 zijn de fiscale grenzen om pensioen te mogen opbouwen beperkt tot een salaris van € 100.000. Daarboven moet de werknemer zelf wat regelen. Heeft u inzicht in de voor- en nadelen van de verschillende mogelijkheden?

PensioenInzicht voor Executives is voor die Executives die met hun werkgever om tafel gaan zitten om een adequate oudedagsvoorziening te realiseren.

 

PensioenInzicht voor Dga’s

  • die ook in 2016 en 2017 te maken krijgen met de wijzigingen van de pensioenregels. Die Dga zal zich met zijn pensioen moeten bezig houden
  • die inzicht in de verschillende mogelijkheden en randvoorwaarden willen hebben voor hun eigen pensioenregeling

 

Financieel Inzicht voor Executives & Dga’s

  • die willen weten waar zij financieel staan, nu en straks
  • die hun geld zo willen inzetten dat dit hen helpt hun levenswensen te vervullen
  • die aan de vooravond staan van life-events met vergaande financiële gevolgen (bijvoorbeeld huwelijk, echtscheiding, ontslag, kopen van een huis)

 

Meer is mogelijk

Ik houd dingen graag overzichtelijk en simpel, ook deze website. Als u wilt weten of ik u ook met uw specifieke vraagstelling kan helpen, kunt u het best gewoon even bellen of mailen.